پرش لینک ها

نشست مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره صندوق بوشهر با مدیرامور شعب بانک تجارت استان بوشهر

نشست مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره صندوق بوشهر با مدیر امور شعب بانک تجارت استان بوشهر

در این نشست که با حضور جناب آقای اسدی مدیرعامل محترم صندوق، جناب آقای حبیبی نائب رئیس محترم هیات مدیره صندوق، جناب آقای مختاری مدیرمحترم شعب بانک تجارت استان بوشهر، جناب آقای چوپانی رئیس محترم شعبه مرکزی بانک تجارت و جناب اقای جهانبخش مسئول بازاریابی بانک تجارت استان برگزار شد، فرصت های همکاری مشترک در راستای افزایش و بهبود خدمات مالی اختصاصی شرکت های فناور و دانش بنیان استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیام بگذارید