پرش لینک ها

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین صندوق پژوهش و فناوری بوشهر و صندوق توسعه صنایع دریایی

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین صندوق پژوهش و فناوری بوشهر و صندوق توسعه صنایع دریایی

در دیدار مدیرعامل صندوق بوشهر با جناب آقای دکترمحمودی مدیرعامل محترم صندوق توسعه صنایع دریایی، تفاهم نامه همکاری و اعطای عاملیت مالی با موضوع توسعه زیست بوم دریایی استان بوشهر فی مابین طرفین منعقد گردید.

پیام بگذارید