لیزینگ

لیزینگ (Leasing) نوع خاصی از عملیات مالی است و یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌گردد.در مدلی که صندوق ارائه نموده است، شرکت‌های فناور می‌توانند در شرایطی که از شرکت یا سازمانی سفارش خرید داشته اما نمی توانند منتظر پرداخت وجه در ماه های آینده باشند، مبلغ قرارداد را از صندوق پژوهش و فناوری دریافت کرده و صندوق مبلغ را طبق قرارداد از مشتری محصول دریافت نماید.