صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر- واحد روابط عمومی: این نشست با هدف ارائه گزارش عملکرد صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر برگزار گردید که در این جلسه دکتر مصلح رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس به همراه اعضاء هیئت مدیره صندوق حضور داشتند.

صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر- واحد روابط عمومی: این جلسه با هدف ارائه گزارش عملکرد صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر برگزار گردید که در این جلسه دکتر مصلح رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس به همراه اعضاء هیئت مدیره صندوق حضور داشتند.

دکتر مصلح ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته صندوق تاکیید کرد: صندوق پژوهش و فناوری نقش خود را به عنوان بازیگر اصلی زیست بوم فناوری استان به خوبی ایفا کرده است.

وی افزود: معرفی خدمات صندوق، رفتار های حرفه ای و عملکرد گروهی و تیمی را عاملی جهت مشروعیت بخشی و پیشرفت زمینه کاری صندوق دانستند.

در ادامه دکتر رنجبر رئیس محترم هیئت مدیره صندوق بیان کرد: هم افزایی یک استان در تمامی لایه ها و لزوم حمایت و همراهی نهاد های دولتی را شرط لازم برای تقویت صندوق پژوهش و فناوری هر استان دانستند. همچنین وی با اشاره به تاسیس شتاب دهنده صندوق، ماموریت و رسالت آن را منوط به ورود صندوق در حوزه سلامت، اقتصاد دیجیتال، آبزی پروری و زیست فناوری با انجام اقدامات کارشناسی شده دانستند.

مهندس اسدی مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری بر لزوم فرآیند سازی امور به منظور کاهش خطای انسانی، ایجاد روند منظم کاری و استفاده از افراد متخصص بومی تاکید داشتند.

همچنین در این جلسه نظرات و برنامه های چشم انداز پیش روی صندوق مورد مذاکره و تبادل نظر قرار گرفت که این خود نوید بخش پیشرفت و بهبود اکو سیستم علم و فناوری استان در راستای ارتقا سطح کارآفرینی، پژوهش و فناوری را می دهد.

در ادامه گزارش تصویری از این جلسه را مشاهده می کنید.

 

نوشته شده در تاریخ: دوشنبه,۲۰ بهمن ۹۹