دولت یازدهم ادامه داد: همچنین سهم صندوق در صادرات غیر نفتی در سال 98 نسبت به سال 97 حدود 26 درصد رشد یافته است.البته در دو ماهه ابتدایی سال جدید 4.3 میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل این رقم تغییر نکرده و رقم آن 300میلیون دلار است. وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته 754 مشتری داشتیم که 42 درصد آنها کمتر از 500 هزار دلار، 27 درصد بین 500 هزار دلار تا 2میلیون دلار و …

نوشته شده در تاریخ: سه شنبه,۸ مهر ۹۹