اخبار صندوق

جلسه هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر با حضور دکتر مصلح رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید.

نوشته شده در تاریخ: دوشنبه,۲۰ بهمن ۹۹
اخبار صندوق

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و تحقیقات از صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر

نوشته شده در تاریخ: شنبه,۱۸ بهمن ۹۹
اخبار صندوق

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان تاکید کرد

نوشته شده در تاریخ: سه شنبه,۸ مهر ۹۹