پرش لینک ها

معرفی صندوق

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان بوشهر در تاریخ 19/11/1398 و با شماره ثبتی 13138 و با ترکیب 49% بخش دولتی و51% بخش خصوصی به ثبت رسید است و فعالیت اجرایی خود را در زمینه اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و ارزیابی به عنوان یک شرکت دانش آغاز کرده است.

انواع تسهیلات

نمونه سازی

منظور تسهیلاتی است که به منظور ساخت تعداد محدودی از محصول با قابلیت ظرفیت سازی جهت ورود به بازار یا ارتقاء محصول اویسه اعطا می گردد. هزینه هایی از قبیل خرید تجهیزات ثابت آزمایشگاهی، حق الزحمه نیروی انسانی مرتبط، اجاره فضای کاری، اجاره سرور و… می توانند از محل این تسهیلات در طول دوره طرح تامین شوند.

سرمایه در گردش

منظور تسهیلاتی است که جهت تأمین بخشی از هزینه های جاری تولید محصول شامل مواد اولیه، حقوق و دستمزد، اجاره و سربار، برون سپاری و همچنین تأمین بخشی از هزینه های مرتبط با اجرای قرارداد جاری اعطا می گردد.

تولید صنعتی

منظور تسهیلاتی است که جهت تأمین هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی و هزینه های تأمین مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات اعطا می گردد.

لیزینگ/استصناع

منظور تسهیلاتی است که به منظور تأمین مالی بخشی از مبلغ قرارداد و به شرط موجود بودن کالا در انبار فروشنده به منظور توسعه بازار اعطا می گردد. استصناع به منظور تأمین مالی بخشی از هزینه سفارش ساخت کالا اعطا می گردد.

پارک علم و فناوری خلیج فارس

تسهیلات تحقیقاتی- خدماتی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تسهیلات تجاری سازی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات خط اعتباری

هزینه های جاری تولید

تسهیلات فوری تأمین مالی

تسهیلات تبصره 16